ԲԿԳ-Հայաստան Գործադիր

ԲԿԳ-ի մասին

ԲԿԳ-ն (Բաց կառավարման գործընկերություն) կամավոր, բազմաշահառու միջազգային նախաձեռնություն է, որի նպատակն է կառավարությունների կողմից ապահովել որոշակի պարտավորություններ իրենց քաղաքացիների նկատմամբ՝ խթանելով թափանցիկությունը, բարելավել քաղաքացիական հասարակությունը, պայքարելով կոռուպցիայի դեմ և օգտագործելով նոր տեխնոլոգիաներ կառավարումն ամրապնդելու համար: ԲԿԳ-ի կենտրոնական առաքելությունն է խթանել բաց կառավարության բարեփոխումներն ու նորարարությունները պետական մակարդակով, ինչպես նաև թափանցիկության, հաշվետվողականության և քաղաքացիների ներգրավվածության ոլորտներում երկրներին առաջ մղել իրենց ներկայիս ելակետից:

Դա պահանջում է քաղաքական առաջնորդություն, տեխնիկական գիտելիքներ, կայուն ջանքեր և ներդրումներ: Դա պահանջում է նաեւ կառավարությունների և քաղաքացիական հասարակության համագործակցություն:

Բաց կառավարման գործընկերությունը նոր բազմակողմ նախաձեռնություն է, որի նպատակն է կառավարությունների կողմից ստանձնել կոնկրետ պարտավորություններ՝ խթանել թափանցիկությունը, բարելավել քաղաքացիական հասարակությունը, պայքարել կոռուպցիայի դեմ և օգտագործել նոր տեխնոլոգիաներ կառավարումն ամրապնդելու համար: Բազմաշահառու կողմերի համագործակցության ոգով ԲԿԳ-ն վերահսկվում է կառավարությունների և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ղեկավար կոմիտեի կողմից:

ԲԿԳ անդամ դառնալու համար մասնակից երկրները պետք է ընդունեն բարձր մակարդակի Բաց կառավարման հռչակագիրը, ներկայացնել երկրի գործողությունների ծրագիր, որը մշակվել է հանրային խորհրդակցության միջոցով, և պարտավորվում են ինքնուրույն զեկուցել իրենց առաջընթացի վերաբերյալ:

Բաց կառավարման գործընկերությունը պաշտոնապես մեկնարկել է 2011թ. սեպտեմբերի 20-ին, երբ 8 հիմնադիր կառավարությունները (Բրազիլիա, Ինդոնեզիա, Մեքսիկա, Նորվեգիա, Ֆիլիպիններ, Հարավային Աֆրիկա, Միացյալ Թագավորություն, Միացյալ Նահանգներ) հաստատել են Բաց կառավարման հռչակագիրը և հայտարարել իրենց երկրների գործողությունների ծրագրերը: Սեպտեմբերից ԲԿԳ-ն ողջունել է 47 լրացուցիչ կառավարությունների պարտավորությունը՝ միանալ Գործընկերությանը:

Ինչպե՞ս են երկրները միանում ԲԿԳ-ին և ի՞նչ է սպասվում նրանց:

Կառավարությունները պետք է մի քանի քայլ կատարեն Բաց կառավարման գործընկերությանը միանալու համար.

  • Համապատասխանեցնել նվազագույն իրավասության չափանիշներին չորս հիմնական ոլորտներում՝ հարկաբյուջետային և բյուջետային թափանցիկություն, տեղեկատվության հասանելիություն, հանրային և ընտրված պաշտոնյաների գույքի բացահայտում և քաղաքացիական ազատությունների/քաղաքացիների ներգրավվածության հիմնական պաշտպանություն.
  • ԲԿԳ-ին մասնակցելու կառավարության մտադրության մասին ազդարարել՝ ԲԿԳ պորտալում տեղադրելու համար ԲԿԳ-ին մասնակցելու պարտավորությունների նամակ և ԲԿԳ-ին մասնակցելու մտադրություն ուղարկելով.
  • Կառավարության ԲԿԳ պարտավորությունների մասին իրազեկելու համար լայն հանրային խորհրդակցություն և ԲԿԳ իրականացման վերաբերյալ կանոնավոր հանրային քննարկումների համար բազմակողմանի ֆորում բացահայտելու համար.
  • Մշակել ԲԿԳ երկրի պլան՝ կոնկրետ պարտավորություններով, որոնք արտացոլում են բաց կառավարման չորս հիմնական սկզբունքները՝ թափանցիկություն, քաղաքացիների մասնակցություն, հաշվետվողականություն և տեխնոլոգիաներ և նորարարություններ. և ներառյալ քաղաքացիների, քաղաքացիական հասարակության ակտիվ ներգրավվածությունը և գործընկերների հետ խորհրդակցությունը մասնակիցների և Ղեկավար կոմիտեի հետ.
  • Հրապարակայնորեն հաստատել ԲԿԳ սկզբունքների հռչակագիրը և պահպանել երկրի վերջնական գործողությունների ծրագիրը ԲԿԳ պորտալում:
  • ԲԿԳ իրականացումից 12 ամիս հետո հրապարակել առաջընթացի ինքնագնահատման հաշվետվություն և համագործակցել Անկախ հաշվետվության մեխանիզմի հետ՝ սեփական հաշվետվություն կազմելու համար:
  • Նպաստել այլ երկրներում բաց կառավարման առաջխաղացմանը՝ ըստ անհրաժեշտության կիսելով լավագույն փորձը, տեխնիկական աջակցությունը, տեխնոլոգիաները և ռեսուրսները: