Լրատվություն

2021 թվականի ԲԿԳ կողմից ընդունված նոր կարգավորումները և կանոնները

2021 թվականի ԲԿԳ կողմից ընդունված նոր կարգավորումները և կանոնները
29.12.2021

2021 թվականին ԲԿԳ Աջակից մարմնի կողմից մշակվել է ուղեցույց, որը տրամադրում է հստակ և հակիրճ տեղեկատվություն ԲԿԳ անդամ երկրներին և տեղային իշխանություններին հետևյալի մասին՝

  1. Ներքին դերակատարների դերերի և պարտականությունների նկարագրությունը.
  2. Գործողությունների ծրագրի շրջանակի՝ թարմացված օրացույցներով,
  3. Հետաձգման և նորացման կանոնների մասին,
  4. Ընտրական / Անցումային կառավարման խորհրդատվություն և
  5. Գործողությունների ծրագրի և ինքնագնահատման զեկույցների մշակման մասին:

Առավել մանրամասներ կարող եք գտնել հետևյակ հղմամբ՝ https://bit.ly/3z9u6HJ 

Թողնել մեկնաբանություն