Տեղային ԲԿԳ

ԲԿԳ տեղական ծրագիրը նպատակ ունի ամրապնդել նորարարությունն ու շարժիչ ուժը, որը դրսևորվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիական հասարակության գործընկերների կողմից ամբողջ աշխարհում: Այդ կառավարությունների և քաղաքացիական հասարակության համար ԲԿԳ-ն միավորվելու հարթակ է՝ իրենց կառավարություններն ավելի բաց, ներառական և պատասխանատու դարձնելու եւ Բաց կառավարման հռչակագրի արժեքներն ու սկզբունքները մոդելավորելու համար: 

Ինչո՞ւ է ԲԿԳ-ն աշխատում տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ:

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ավելի մոտ են ժողովրդին, և նրանց աշխատանքն ավելի անմիջական ազդեցություն ունի քաղաքացիների առօրյա կյանքի վրա, քան ազգային մակարդակի կառավարությունները: Քաղաքային բնակավայրերի բնակչության աճի հետ մեկտեղ ավելանում են ծառայությունների պահանջարկը և ավելի արդյունավետ ու պատասխանատու տեղական կառավարությունների անհրաժեշտությունը: Սակայն, միայն քաղաքային ինքնակառավարման մարմինները չեն, որ բախվում են մարտահրավերների, որոնք կարող են բարեփոխվել ԲԿԳ-ի աջակցությամբ: Նահանգները, մարզերը, գավառները և շրջանները կարևոր ծառայություններ են մատուցում, հատկապես դաշնային համակարգերում, որտեղ առողջապահության և կրթության մեծ մասը կառավարվում է նահանգային և տեղական վարչաշրջանների մակարդակներում: Այս կառավարությունները հաճախ ավելի ճարպիկ են, քան պետական մակարդակի կառավարությունները և ավելի մոտ են այն մարդկանց, ում ծառայում են: Սա զգալիորեն մեծացնում է վերջիններիս ազդեցությունը, որը նրանք ձեռք են բերում ԲԿԳ-ին մասնակցելու միջոցով: Երբեմն նրանք ունեն անբավարար ռեսուրսներ և, դրանով իսկ, աջակցության ավելի մեծ կարիք:

Կառավարության բոլոր մակարդակներում կատարվող բաց կառավարման նախաձեռնությունների տեսակների բարելավված տեսանելիությունը օգնում է ԲԿԳ-ին ավելի լավ ծառայել ոչ միայն տեղական, այլ նաև պետական մակարդակի կառավարություններին: Բազմաթիվ նորամուծություններ և բաց կառավարման բարեփոխումներ են տեղի ունենում տեղական մակարդակում, և ԲԿԳ տեղական ծրագիրն օգնում է գործընկերային հարաբերություններ հաստատել տեղական ինքնակառավարման մարմինների և ՔՀԿ-ների միջև՝ իրենց կառավարությունները դարձնելով ավելի բաց, հաշվետու և պատասխանատու քաղաքացիների առջեւ:

Տեղային ԲԿԳ | Դառնալ անդամ

2020 թվականին տեղական ինքնակառավարման մարմինների նոր սերունդը դարձավ ԲԿԳ-ի մաս: ԲԿԳ-ին դիմել են հայտերի ընդունման պահին մասնակցող երկրների տեղական ինքնակառավարման մարմինները: Բնակչության շեմ և սահմանափակումներ չեն եղել այն երկրների դիմումների համար, որոնք արդեն ունեին ԲԿԳ-ին մասնակցող տեղական ինքնակառավարման մարմիններ: 2020 թվականի դիմումի գործընթացին ծանոթանալու համար սեղմեք այստեղ:

Դիմելու գործընթացը բաժանվում է երկու մասի.

Հետաքրքրության արտահայտում (EOI)
Կառավարական և ոչ պետական ​​շահագրգիռ կողմերը պետք է ներկայացնեն համատեղ շահագրգռվածություն՝ նշելով ծրագրի նկատմամբ հետաքրքրության պատճառները, առաջընթացը, իրականացման համար մատչելի եղանակները և ռեսուրսները, ինչ կցանկանային ստանալ ԲԿԳ-ին մասնակցությունից և գործող վարչակազմի ժամկետի սահմանաչափը: .

Ամբողջական հայտ
Ամբողջական դիմումը կներառի տեղական ինքնակառավարման ղեկավարի (կամ նախարարական մակարդակին համարժեք մակարդակի) նամակը, որն աջակցում է դիմումին, որը պարտավորվում է բավարարել ԲԿԳ արժեքները և աջակցել տեղական ծրագրում իրենց ինքնակառավարման մարմնի մասնակցությանը, այն թեմատիկ գործունեության ոլորտները, որոնք նրանք ցանկանում են առաջ տանել իրենց մասնակցության միջոցով, մանրամասներ այն մասին, թե ինչպես նրանք կարող են օգնել տարածել բաց տեղական ինքնակառավարման պրակտիկան կոհորտայի շրջանում, թեմատիկ գործունեության ոլորտներ, որով նրանք կարող են նպաստել խմբի մյուս անդամների համար լավ փորձի և քաղված դասերի ներդրմանը:

Երկու փուլերն էլ գնահատվում են բարձր-միջին-ցածր-անհասկանալի սանդղակով (3 միավոր՝ բարձր, 2՝ միջին, 1՝ ցածր, 0՝ անհասկանալի) ընտրող հանձնաժողովի կողմից: Որպես ընտրության նվազագույն շեմ կարող է սահմանվել 75% նվազագույն միավորը (նման է քաղաքացիների համար նախատեսված շեմին): Հաստատման գործընթացի մասին ավելին իմանալու համար խնդրում ենք ստուգել ԲԿԳ Տեղական իրականացման պլանը կամ դիմել local@opengovpartnership.org կամ Patrick Kazyak-Albaladejo-ին (patrick.kazyak@opengovpartnership.org)

Չափանիշներ.

Քաղաքական առաջնորդ(ներ)ի պարտավորություն, ինչպես վկայում է կառավարության ղեկավարի աջակցող նամակում, և քաղաքացիական հասարակության առաջնորդի պարտավորությունը:

Բաց կառավարման կամ քաղաքացիական հասարակության հետ համատեղ ստեղծման ծառայությունների ցուցակ (առնվազն մեկ բաց կառավարման բարեփոխում կամ համատեղ ստեղծման հաջող օրինակ վերջին 3 տարիներին): Սա կարող է ներառել ազգային բաց կառավարման նախաձեռնություններին մասնակցության հետքեր:

Առնվազն 18 ամիս է մնացել գործող վարչակազմի գործունեությանը, որպեսզի նրանք կարողանան մասնակցել և առանց ընդհատումների ավարտին հասցնել գործողությունների ծրագրի գործընթացը:

Դիմումի մեջ բացահայտված բաց կառավարման գործողությունների ապագա ուղղությունների հավակնությունները (կապված դիմումատուի համատեքստում օրակարգի մեկնարկային կետի կամ հասունության հետ) և դրանց համապատասխանեցումը ԲԿԳ ռազմավարական և թեմատիկ առաջնահերթություններին, հատկապես, երբ դա վերաբերում է քաղաքացիների ներգրավմանը ձևավորման և վերահսկման գործում, քաղաքականություն և ծառայություններ:

Համատեղ ստեղծման և իրականացման կարողություններ և ռեսուրսներ, ներառյալ կառավարությունում փաստացի անձնակազմը և փաստացի քաղաքացիական հասարակությունը/ոչ պետական ​​գործընկերը:

Եթե ​​ծրագրի նկատմամբ հետաքրքրությունը զգալիորեն ավելի մեծ է, քան առկա տեղերը, կդիտարկվի նաև հետևյալը.

  • Հստակություն համատեղ ստեղծման և մոնիտորինգի առկա մեխանիզմների վերաբերյալ
  • Արժեքի առաջարկի կամ օգուտի հստակություն տեղային ԲԿԳ-ին միանալիս
  • Պատրաստակամություն մասնակցել երկկողմ ուսուցմանը և փորձի փոխանակմանը, ինչպես խմբում, այնպես էլ իրենց երկրների այլ տեղային ԲԿԳ անդամ երկրների հետ, և թեմատիկ համապատասխանություն կոհորտայի այլ պոտենցիալ անդամների հետ:

ԲԿԳ անդամներ ՀՀ-ից՝

Արմավիրի համայնք - https://www.opengovpartnership.org/members/armavir-armenia/ 

Գյումրի - https://www.opengovpartnership.org/members/gyumri-armenia/

Վանաձոր - https://www.opengovpartnership.org/members/vanadzor-armenia/

Երևան - https://www.opengovpartnership.org/members/yerevan-armenia/