Վիճակագրություն և գրաֆիկներ

Հանձնառությունները ըստ գործողությունների պլանների և կարգավիճակների

2011թ. սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունը միացել է "Բաց կառավարման գործընկերություն" նախաձեռնությանը: Նախաձեռնության նպատակն է քաղաքացիական հասարակության ակտիվ ներգրավմամբ նպաստել կառավարման համակարգի բարելավմանը, խթանել վերջինիս արդյունավետությունը՝ բարձրացնելով պետություն-քաղաքացի հարաբերությունների թափանցիկության, վստահելիության և հաշվետվողականության մակարդակը:

Գենդերային անհավասարության ինդեքս

Գենդերային անհավասարության մասին զեկույցը առաջին անգամ հրապարակվել է 2006 թվականին ՝ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից:Զեկույցն ընդգրկում է 153 երկրներ: Գենդերայինանհավասարության ինդեքս նախատեսված է չափելու գենդերային հավասարությունը, կամ անհավասարությունը: Ինդեքսը կոչված է չափելու երկրներում գենդերային հասանելիությունը, կամ անհասանելությունը ռեսուրսներին և հնարավորություններին, այլ ոչ թե այդ երկրներում առկա ռեսուրսների և հնարավորությունների իրական մակարդակը։ Մեթոդաբանությունը ինդեքսի ուսումնասիրում է իրավիճակները, որոնց դեպքում տղամարդիկ «հավասար» համարվող կանանց համեմատ անբարենպաստ վիճակում են:

Էլեկտրոնային կառավարության զարգացվածության ինդեքս

ՄԱԿ-ի Էլեկտրոնային կառավարման հարցումը (E-Government Survey) կատարվում է երկու տարին մեկ անգամ ` Տնտեսական և սոցիալական հարցերի դեպարտամենտի կողմից: Այն աշխարհում միակ զեկույցն է, որը գնահատում է ՄԱԿ-ի բոլոր անդամ երկրների Էլեկտրոնային կառավարության զարգացվածության կարգավիճակը: Այն երկրների էլեկտրոնային կառավարման ոլորտում կարողությունների և մարտահրավերների բացահայտման և էլեկտրոնային կառավարման քաղաքականությունների ու ռազմավարությունների առաջնորդելու գործիք է: Հետազոտությունը ներառում է էլեկտրոնային կառավարման միտումները, խնդիրները և նորարարական մոտեցումները, ինչպես նաև էլեկտրոնային կառավարման զարգացման մարտահրավերներն ու հնարավորությունները:

Ազատությունը աշխարհում ինդեքս

Ազատությունը աշխարհում ինդեքսը ներկայացվում է «Ֆրիդոմ հաուս» ամերիկյան ոչ կառավարական կազմակերպության ամենամյա զեկույցում։ Ինդեքսը չափում է քաղաքացիական ազատությունների և քաղաքական իրավունքների աստիճանը յուրաքանչյուր ազգի, երկրների համար, ներառելով՝ վիճելի տարածքները: Այն տալիս է տարեկան գնահատականներ, որոնք ներկայացնում են քաղաքական իրավունքների և քաղաքացիական ազատությունների մակարդակները յուրաքանչյուր երիկրի և տարածքի համար ՝ 1 -ից (ամենաազատը) մինչև 7 -ը (նվազագույնը անվճար): Կախված վարկանիշերից ՝ երկրները դասակարգվում են որպես «Ազատ», «Մասամբ ազատ» կամ «Ոչ ազատ»:

Համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ)

Համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) որոշակի ժամանակահատվածում տվյալ երկրում արտադրված պատրաստի ապրանքների և ծառայությունների շուկայական արժեքն է: ՀՆԱ-ն հաճախ օգտագործվում է որպես միջազգային համեմատության չափիչ, ինչպես նաև տնտեսական առաջընթացի լայն միջոց։ Այն հաճախ համարվում է «ազգային զարգացման և առաջընթացի աշխարհի ամենահզոր վիճակագրական ցուցիչը»:

Գործարարության ինդեքս

Գործարարությամ (Doing Business) ինդեքսն ցուցանիշն է, որը ստեղծվել է Համաշխարհային բանկի խմբի երեք առաջատար տնտեսագետների կողմից: Ավելի բարձր վարկանիշները (ցածր թվային արժեք) ցույց են տալիս բիզնեսի համար ավելի լավ, սովորաբար ավելի պարզ կանոնակարգեր և սեփականության իրավունքների ավելի ուժեղ պաշտպանություն:

Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվ

Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը ինդեքսն է, որը դասակարգում է երկրները «ըստ հանրային հատվածի կոռուպցիայի ընկալման մակարդակի, համաձայ փորձագիտական գնահատականների և հարցումների: Ինդեքսը հրապարակվում է ամեն տարի Թրանսփարենսի ԻՆթերնեշնլ (Transparency International) հասարակական կազմակերպության կողմից 1995 թվականից: Սովորաբար ինդեքսը հրապարակվում է հունվարին և ներկայումս դասակարգում է 180 երկրներ՝ 100 -ից (շատ մաքուր) մինչև 0 (խիստ կոռումպացված) սանդղակով: